1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Publikacje

Cytowania: Google Scholar

Publikacje z listy filadelfijskiej

D. Szczesna-Iskander
, C. Llorens-Quintana, Subjective and objective evaluation of the effect of blink type on tear film break-up time and its estimation, wysłane do Optometry and Vision Science

I.K. Garaszczuk, M. Mousavi, D.H. Szczesna-Iskander, A. Cerviño Expósito, D.R. Iskander, A 12-month prospective study of tear osmolarity in contact lens wearers refitted with daily disposable soft contact lenses, Optometry and Vision Science, w druku

D.H. Szczęsna-Iskander, M. Muzyka-Woźniak, M. Osęka, Zastosowanie nieinwazyjnych i inwazyjnych metod diagnostycznych do oceny skuteczności trzech preparatów sztucznych łez w leczeniu zespołu suchego oka, OphthaTherapy, 2(22), 95-104, 2019

C. Llorens-Quintana, D. Szczesna-Iskander, D.R. Iskander, A unified approach to tear film surface analysis with high speed videokeratoscopy, Journal of the Optical Society of America A, 36(4), B15-B22, 2019 

C. Llorens-Quintana, D. Szczesna-Iskander, D.R. Iskander, Supporting dry eye diagnosis with a new method for non-invasive tear film quality assessment, Optometry and Vision Science, 96(2), 103-110, 2019

D.H. Szczesna-IskanderPost-blink tear film dynamics in healthy and dry eyes during spontaneous blinking, The Ocular Surface, 16:93-100, 2018

M. Mousavi, D.A. Jesus, I.K. Garaszczuk, D. Szczesna-Iskander, D.R. Iskander, The utility of measuring tear film break up time for prescribing contact lenses, Contact Lens & Anterior Eye, 41(1): 105-109, 2018

C. Llorens-Quintana, M. Mousavi, D. Szczesna-Iskander, D.R. Iskander, Non-invasive pre-lens tear film assessment with high-speed videokeratoscopy, Contact Lens & Anterior Eye, 41(1): 18-22, 2018

D.H. Szczesna-Iskander,  Measurement variability of the TearLab Osmolarity System, Contact Lens & Anterior Eye, 39:353-358, 2016

D.H. Szczesna-Iskander, D. Alonso-Caneiro, D.R. Iskander, Objective Measures of Pre-lens Tear Film Dynamics versus Visual Responses, Optometry and Vision Science, 93(8): 2016.

D.H. Szczęsna-Iskander, Nowe podejście do oceny jakości filmu łzowego u użytkowników soczewek kontaktowych, Okulistyka, XVIII(3):102-106, 2015. 

D.H. Szczesna-Iskander, D.R. Iskander, Tear film dynamics on soft contact lenses, Optometry and Vision Science, 91(12):1406-11, 2014.

M.M. Bartuzel, D.H. Szczesna-Iskander, D.R. Iskander, Automatic dynamic tear meniscus measurement in optical coherence tomography, Biomedical Optics Express, 5(8): 2759–2768, 2014

D.H. Szczesna-Iskander, Comparison of tear film surface quality measured in vivo on water gradient siliconehydrogel and hydrogel contact lenses, Eye and Contact Lens, 40(1): 23-272014

D.H. Szczesna-Iskander, D.R. Iskander, Future directions in noninvasive measurements of tear film surface kinetics, Optometry and Vision Science, 89(5): 749-59, 2012

D.H. Szczesna-Iskander, D.R. Iskander, S.A. Read, D. Alonso-Caneiro, Noninvasive in-vivo assessment of soft contact lens type on tear film surface quality," Investigative Ophthalmology and Visual Science, 53(1): 525-531, 2012

D.H. Szczesna, Assessing tear film on soft contact lenses with Lateral Shearing Interferometry, Eye and Contact Lens, 37(6): 342-347, 2011

D.H. Szczesna, D. Alonso-Caneiro, D.R. Iskander, S.A. Read, and M.J. Collins, Predicting dry eye using non-invasive techniques of tear film surface assessment. Investigative Ophthalmology and Visual Science, 52(2): 751-756, 2011

D.H. Szczesna, D.R. Iskander, H.T. Kasprzak, Evaluating the clinical utility of noninvasive methods for measuring tear film surface quality, Photonics Letters of Poland, 3(1): 35-37, 2011

D.H. Szczesna, D.R. Iskander, Lateral shearing interferometry: a technique for complete temporal analysis of tear film surface kinetics, Optometry and Vision Science, 87(7): 513-517, 2010

D.H. Szczesna, D. Alonso-Caneiro, D.R. Iskander, S.A. Read, M.J. Collins, Lateral shearing interferometry, dynamic wavefront sensing, and high-speed videokeratoscopy for non-invasive assessment of tear film surface characteristics: a comparative study, Journal of Biomedical Optics, 15(3): 037005-1-9, 2010

D.H. Szczesna, D.R. Iskander, Robust estimation of tear film surface quality in lateral shearing interferometry, Journal of Biomedical Optics, 14(6): 064039-1-4, 2009

D.H. Szczesna, Z. Kulas, H.T. Kasprzak, U. Stenevi, Examination of tear film smoothness on post-surgical corneae using a non-invasive interferometric method, Journal of Biomedical Optics 14(6): 064029, 2009

D.H. Szczesna, H.T. Kasprzak, Numerical analysis of interferograms for evaluation of tear film build-up time, Ophthalmic and Physiological Optics; Vol. 29(3): 211-218, 2009

D.H. Szczesna, H.T. Kasprzak, J. Jaroński, A. Rydz , U. Stenevi, Interferometric method of dynamic evaluation of the tear film, Acta Ophthalmologica Scandinavica; 85(2): 202-208, 2007

D.H. Szczesna, J. Jaroński, H.T. Kasprzak, U. Stenevi, Interferometric measurements of dynamic changes of the tear film, Journal of Biomedical Optics, 11(3): 034028, 2006

D.H. Szczesna, H.T. Kasprzak, The modelling of the influence of a corneal geometry on the pupil image of the human eye, Optik. International Journal for Light and Electron Optics; 117(7): 341-347, 2006


Pozostałe publikacje

D.H. Szczesna-Iskander, Podsumowanie raportu z międzynarodowych warsztatów suchego oka, czyli krótko o DEWS II, 1(50) Optyka, 2018

D.H. Szczesna-Iskander, Contact lens dewetting as an assessment of lens biocompatibility with tear film, Soft Special Edition XVII, Winter 2015
artykuł dostępny on-line

D. Alonso-Caneiro, D.H. Szczesna-Iskander, D.R. Iskander, S.A. Read, M.J. Collins, Application of texture analysis in tear film surface assessment based on videokeratoscopy, Journal of Optometry, 6(4): 185–193, 2013

D.H. Szczesna-Iskander, D.R. Iskander, Pomiar stabilności filmu łzowego na jednodniowych soczewkach kontaktowych – ocena biokompatybilności materiału soczewki, Optyka, 5(18): 62-66, 2012.

R. Brygoła, D.H. Szczesna, Stabilność filmu łzowego na soczewkach noszonych w trybie ciągłym, Optyka, 1(3): 54-57, 2011

D.R. Iskander, D.H. Szczesna, D. Alonso-Caneiro, S.A. Read, M.J. Collins, Non-invasive measurement of tear film surface quality. Contact Lens Magazine, pp. 24-25, 2009


Abstrakty ARVO

D.H. Szczesna-Iskander, C. Llorens Quintana, K. Swiderska, "The effect of blinking pattern on tear film break-up time", Investigative Ophthalmology and Visual Science, E-Abstract 2918083, 2018.
M. Mousavi, I.K. Garaszczuk, D.H. Szczesna-Iskander, D.R. Iskander, "Changes in tear film physiology during soft contact lens wear," Investigative Ophthalmology and Visual Science, E-Abstract 1749, 2018.
C. Llorens Quintana, D.H. Szczesna-Iskander, D. Robert Iskander, “Automated non-invasive method for dry eye prediction,” Investigative Ophthalmology and Visual Science, E-Abstract 2650, 2017.
D.H. Szczesna-Iskander
, S. Drobczyński, "Non-invasive technique for dynamic measurement of tear film surface quality based on interferometry", Investigative Ophthalmology and Visual ScienceE-Abstract 38672016.
C. Llorens Quintana, M. Mousavi, D.H. Szczesna-Iskander, D.R. Iskander, "Assessing the morphology of high speed videokeratoscopy recordings for the evaluation of tear film surface quality in contact lens wear", Investigative Ophthalmology & Visual Science, E-Abstract 57(12), 6174-6174, 2016.

D.H. Szczesna-Iskander
, P. Jamiol, M. Biazik, A. Ogar, "Tear film parameters and contact lens discomfort," Investigative Ophthalmology and Visual ScienceE-Abstract 6106, 2015.
D.H. Szczesna-Iskander, M. Bartuzel, S. Adamus, D. R. Iskander, "OCT based meniscometry for evaluating tear film behavior on contact lenses," Investigative Ophthalmology and Visual Science, E-Abstract 6056, 2014.
D.H. Szczesna-Iskander
, D.R. Iskander, Evaluation of the effect of soft contact lens edge shape on conjunctival epithelium, Investigative Ophthalmology and Visual Science, E-Abstract 5482, 2013.
M. J. Collins, D.H. Szczesna, D. Alonso-Caneiro, D. R. Iskander and S. A. Read, "Noninvasive assessment of tear film surface quality," Investigative Ophthalmology and Visual Science, E-Abstract 3372, 2010.
D.H. Szczesna, D. R. Iskander, D. Alonso-Caneiro, S. A. Read, and M. J. Collins, Noninvasive assessment of tear film surface kinetics, Investigative Ophthalmology and Visual Science, E-Abstract 3371, 2010.
D. R. Iskander, D.H. Szczesna, D. Alonso-Caneiro, S. A. Read, and M. J. Collins, "Predicting dry eye with noninvasive techniques of tear film surface assessment," Investigative Ophthalmology and Visual Science, E-Abstract 3370, 2010.
D.H. Szczesna, H.T. Kasprzak, U. Stenevi, "Interferometric assessment of the efficacy of artificial tears in dry eyes," Investigative Ophthalmology and Visual Science, E-Abstract 106, 2008.


Publikacje konferencyjne

D.H. Szczesna-Iskander, Repeatability of Lateral Shearing Interferometry in tear film surface quality evaluation. VPOptics 2014 Proceedings, Wroclaw, Poland, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISBN 978-83-7493-847-1, pp.333-336, 2014.

M.M. Bartuzel, D.H. Szczesna-Iskander, D.R. Iskander, Estimation of the pre-lens tear meniscus dynamics in optical coherence tomography. VPOptics 2014 Proceedings, Wroclaw, Poland, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISBN 978-83-7493-847-1, pp.32-35, 2014.

P. Szyperski, D.R. Iskander, D.H. Szczesna-Iskander, Exploiting the phase domain of lateral shearing interferometry in  measurements of tear film surface quality. VPOptics 2014 Proceedings, Wroclaw, Poland, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISBN 978-83-7493-847-1, pp.345-348, 2014.

D. Alonso-Caneiro, D.H. Szczesna, D.R. Iskander, and M.J. Collins, Context-based modelling of interferometric signals for the assessment of tear-film surface quality. IEEE 15th Workshop on Statistical Signal Processing (SSP-09), pp. 553-556, Cardiff, Wales, August-September 2009.

D.H. Szczesna, H.T. Kasprzak, U. Stenevi, Application of interferometry for evaluation of the effect of contact lens material on tear film quality. In: Interferometry XIV: Applications, Eds. E. L. Novak, W. Osten, C. Gorecki, Proc. SPIE, Vol. 7064, 706407-1–9, 2008.

D.H. Szczesna, H. Kasprzak, Numerical analysis of the tear film stabilisation time. XV Domestic Conference of Biocybernetics and Biomedical Engineering, Eds.: M. Nałęcz, R. Będziński, R. Maniewski, ISBN 978-83-87982-52-2, 2007. In Polish.

D.H. Szczesna, Z. Kulas, H.T. Kasprzak, U. Stenevi, Examination of in vivo tear film stability after eye blink and eye drying. In: Biophotonics 2007: Optics in Life Science, Eds.: J. Popp, G. von Bally, Proc. SPIE-OSA Biomedical Optics, Vol. 6633, 663314-1-8, 2007.

D.H. Szczesna, H.T. Kasprzak, Analysis of the tear film kinetics by numerical filtering of interferograms. XI International Conference, Medical Informatics and Technologies (MIT), Eds.: E. Piętka, J. Łęski, S. Franiel, ISBN 83-89105-89-6, 218-221, 2006.

M. Kowalska, D.H. Szczesna, Interferometric measurement of the tear film stability on the cornea after refractive surgery, IV Student Scientific Conference (KNS), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISSN 1732-0240(9, 399-404, 2006.

D.H. Szczesna, M. Kowalska, The tear film stability on the contact lens during the day – interferometric measurements. The 2nd Students’ Scientific Conference of Biomechanics, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISSN 1732-0240, Vol. 1(8), 35-36, 2006.

D.H. Szczesna, H.T. Kasprzak, J. Jaroński, U. Stenevi, Interferometric measurements of the tear film irregularities on the human cornea, SPIE International Congress on Optics and Optoelectronics, In: Medical Imaging, Ed.: A. Kowalczyk, A.F. Fercher, V.V. Tuchin, ISBN 0-8194-5966-6, Proc. SPIE, Vol. 5959, 47-56, 2005.

D.H. Szczesna, H. Kasprzak. Numerical modelling of imaging of the eye pupil through the cornea, Polish-German Joint Conference of DGaO and Section of Optics of the PTF, Proceedings 2005 – http://www.dgao-proceedings.de – ISSN: 1614-8436, 2005.

D.H. Szczesna, H. Kasprzak, The influence of the corneal topography on the pupil image of the human eye. The 1st Students’ Scientific Conference of Biomechanics. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISSN 1732-02401, 1(4): 16-17, 2004.