1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

 
Ocena stabilności filmu łzowego na soczewkach kontaktowych
jako nowoczesna metoda zapobiegania powstawaniu
zespołu suchego oka wywołanego ich noszeniem

Czas trwania projektu 1 sierpnia, 2012 – 30 czerwca, 2015

Projekt jest prowadzony przez dr inż. Dorotę Szczęsną-Iskander, w Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej i współfinansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu POMOST oraz przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.
Badania prowadzone będą w ścisłej współpracy z prof. D. Robertem Iskanderem z Instytutu Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej Politechniki Wrocławskiej oraz z prof. Michael’em Collins’em ze School of Optometry, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia.
W ramach projektu oferowane są stypendia dla magistrantów, którzy wybierani będą na drodze konkursowej. Serdecznie zapraszam studentów studiów drugiego stopnia do zapoznania się z tematami prac magisterskich i procedurą konkursową oraz zachęcam do wysłania zgłoszenia.

Projekt został zakończony w czerwcu 2015 r.