1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

O projekcie

 
Ocena stabilności filmu łzowego na soczewkach kontaktowych
jako nowoczesna metoda zapobiegania powstawaniu
zespołu suchego oka wywołanego ich noszeniem

Czas trwania projektu 1 sierpnia, 2012 – 30 czerwca, 2015

Projekt jest prowadzony przez dr inż. Dorotę Szczęsną-Iskander, w Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej i współfinansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu POMOST oraz przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.
Badania prowadzone będą w ścisłej współpracy z prof. D. Robertem Iskanderem z Instytutu Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej Politechniki Wrocławskiej oraz z prof. Michael’em Collins’em ze School of Optometry, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia.
W ramach projektu oferowane są stypendia dla magistrantów, którzy wybierani będą na drodze konkursowej. Serdecznie zapraszam studentów studiów drugiego stopnia do zapoznania się z tematami prac magisterskich i procedurą konkursową oraz zachęcam do wysłania zgłoszenia.

Projekt został zakończony w czerwcu 2015 r.