1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Nagrody, granty i stypendia

Granty

2015/2018 
H2020-MSCA-ITN-2014 EDEN – European Dry Eye Network, ID 642760, European Commission, wykonawca

2012/2016 
Projekt badawczy SONATA, Narodowe Centrum Nauki, tytuł: „Analiza jakości filmu łzowego po mrugnięciu. Nowe okno na zrozumienie etiologii chorób oczu związanych z filmem łzowym”, kierownik projektu 


2012/2015 
Projekt badawczy POMOST, POMOST/2012-5/8, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, tytuł: „Ocena stabilności filmu łzowego na soczewkach kontaktowych jako nowoczesna metoda zapobiegania powstawaniu suchego oka wywołanego ich noszeniem”, kierownik projektu


2008/2009
Endeavour Research Fellowship Award przyznany przez Wydział Nauki i Stażu (Depertment of Education, Science and Training) Rządu Australijskiego, tytuł: “Non-invasive assessment of tear film quality”, główny wykonawca

2006/2008
Projekt badawczy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, grant promotorski, tytuł: "Badanie i ocena ilościowa kinetyki filmu łzowego oka ludzkiego przy pomocy interferometrii", MNiSW, główny wykonawca


2007
Promotorski projekt badawczy Prorektora d/s Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką PWr, grant promotorki, tytuł: "Interferencyjne badanie kinetyki filmu łzowego oka ludzkiego", Politechnika Wrocławska, główny wykonawca


2005
The Göteborg Medical Foundation, DBV 244243915, tytuł: "Pomiary filmu łzowego interferometrem z poprzecznym przesunięciem czoła fali (LSI)", wykonawca
Stypendia, nagrody i wyróżnienia
2015 Nagroda Rektora Politechniki Wrocławskiej 
Nagroda za poster prezentowany podczas BCLA 2015 (British Contact Lens Association), Liverpool, Wielka Brytania
2013 Laureatka III edycji konkursu Młoda Kadra Plus 2015 – stypendium dla młodych pracowników naukowych zatrudnionych na Politechnice Wrocławskiej
2012 Stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Laureatka II edycji konkursu Młoda Kadra Plus 2015 – stypendium dla młodych pracowników naukowych zatrudnionych na Politechnice Wrocławskiej
2011 Program START – Stypendia krajowe dla młodych uczonych, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Laureatka konkursu edycji 2011, Polska.
2010 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - wyjazd studyjny na 2 tygodnie do prof. P.E. King-Smitha, College of Optometry, Ohio, USA.
Program START – Stypendia krajowe dla młodych uczonych, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Laureatka konkursu edycji 2010, Polska.
Nagroda za poster prezentowany podczas 40th European Contact Lens Society of Ophthalmologists (ECLSO Congress), Warszawa
The Association for Research in Vision and Ophthalmology - International Travel Grant – grant konferencyjny na konferencję ARVO Annual Meeting 2010, Stany Zjednoczone.
Towarzystwo Naukowe Warszawskie - grant konferencyjny.
2007 Polsko-Kanadyjska Fundacja C.M. Rodkiewicza – Stypendium za dotychczasowe osiągnięcia w pracy doktorskiej, Warszawa.
2006 Pierwsza nagroda za poster w sesji “Cornea/Ocular Surface” na Konferencji Towarzystwa EVER (European Association of Vision and Eye Research), Vilamoura, Portugalia
Praca konferencyjna wyróżniona w sesji „Techniczne Spojrzenie Na Człowieka” IV Konferencja Naukowa Studentów Politechniki Wrocławskiej (KNS), (współautor pracy), Wrocław
Praca wyróżniona w sesji “Biomedical Engineering” na 2nd Students Scientific Conference of Biomedical Engineering, Bio-Eng-Young, Szklarska Poręba, Polska
2004 Praca wyróżniona w sesji “Biomedical Engineering” na 1st Students Scientific Conference of Biomedical Engineering, Bio-Eng-Young, Szklarska Poręba, Polska