1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Cel

Celem projektu, realizowanego w ramach programu POMOST, jest badanie filmu łzowego w kierunku rozwoju nowoczesnych biokompatybilnych materiałów soczewek kontaktowych (SK) w świetle zmniejszenia ryzyka chorób cywilizacyjnych takich jak zespół suchego oka (ZSO).


Motywacja

Projekt ten wiąże trzy następujące czynniki: ludzki, ekonomiczny i naukowy.

Człowiek
Popularność korekcji wzroku soczewkami kontaktowymi rośnie. Ludzie decydują się na noszenie soczewek nie zawsze zdając sobie sprawy z ich skutków ubocznych. Obecność soczewki na oku powoduje zmiany w strukturze filmu łzowego odpowiedzialnego m.in. za odżywianie, ochronę i nawilżanie rogówki. Film łzowy na soczewce jest cieńszy, szybciej paruje, a rzadsze mrugnięcia użytkowników SK i niedoskonała biokompatybilność materiału soczewek ze łzami powodują zmiany w ich rozprowadzaniu. Uczucie suchości w oku i związany z tym dyskomfort są częstymi powodami nietolerancji soczewek i może prowadzić do powstania tzw. zespołu suchego oka wywołanego noszeniem soczewek kontaktowych (ang. contact lens induced dry eye). Konsekwencją jest często rezygnacja z soczewek kontaktowych.

Ekonomia

Firmy produkujące SK są zainteresowane ulepszaniem materiałów, by nie stracić klientów. Czynnik ludzki i naukowy tego projektu są ze sobą ściśle powiązane.
 
Nauka
Realizacja projektu przyniesie rozszerzenie wiedzy na temat zachowania filmu łzowego na oku i na różnych materiałach SK. Wciąż nie wiele jest na ten temat wiadomo, gdyż mało jest metod nieinwazyjnych, które mogłyby dokonać pomiaru in vivo. Pomiary filmu łzowego są ważnym badaniem diagnostycznym w okulistyce, jednakże rutynowo stosuje się metody inwazyjne lub subiektywne niedające miarodajnych wyników.
Rozwijanie innowacyjnych metod pomiaru filmu łzowego przyniesie rozwiązanie problemu doboru optymalnego materiału SK do indywidualnego oka użytkownika oraz sprawi, że diagnoza i monitorowanie ZSO będą dokładniejsze, bardziej miarodajne, będą mogły być dokonywane w kilka sekund po mrugnięciu oraz w fizjologicznych dla oka warunkach naturalnego mrugania. Zagadnienie doboru najlepszego materiału SK powodującego najmniejsze różnice w stabilności łez na oku danego pacjenta i możliwość szybkiej diagnozy ZSO mają znaczący potencjał komercyjny głównie dla firm produkujących SK i firm produkujących krople nawilżające do oczu typu sztuczne łzy. Istnieje również potencjał wykorzystania tych metod w przemyśle farmaceutycznym przy produkcji SK dozujących leki.