1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Badania naukowe


Rogówka pokryta jest cienką warstwą filmu łzowego, który ochrania ją, odżywia i nadaje optycznie gładką powierzchnię. W codziennej praktyce klinicznej pomiar jakości filmu łzowego przeprowadzany jest głównie metodami inwazyjnymi lub subiektywnymi, które są mało powtarzalne i przez to mało wiarygodne. Dlatego też od kilku lat zajmuję się rozwijaniem nieinwazyjnych, obiektywnych metod ilościowej oceny filmu łzowego.


projekty
         


"Analiza jakości filmu łzowego po mrugnięciu.
Nowe okno na zrozumienie etiologii chorób oczu związanych z filmem łzowym
"

(Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki)

Stabilizowanie się filmu łzowego po mrugnięciu jest zagadnieniem mało poznanym, a ostatnie doniesienia naukowe wskazują, że ta faza może dostarczyć ważnych informacji o jakości filmu łzowego. Celem projektu jest poznanie fizjologii filmu łzowego zaraz po mrugnięciu, dostarczenie bazowej wiedzy o kinetyce filmu łzowego oraz poznanie zależności pomiędzy fazą stabilizowania się filmu łzowego a jego zachowaniem podczas całego okresu między mrugnięciami. Wykazaliśmy ostatnio, iż za pomocą Interferometru typu lateral shearing (LSI), można wyróżnić aż do pięciu faz kinetyki filmu łzowego (patrz rysunek). Rozwinięcie i udoskonalenie interferometru umożliwi przeprowadzenie dokładnych pomiarów jakości powierzchni filmu łzowego na oku, a zarejestrowane interferogramy będą stanowić podstawę do opracowania metody analizy numerycznej zachowania się filmu łzowego w pierwszej fazie zaraz po mrugnięciu. Celem projektu jest opracowanie kluczowych parametrów, które opiszą w sposób ilościowy kinetykę i biofizyczne własności filmu łzowego, i pomogą w przyszłości znaleźć związki pomiędzy procesem stabilizowania się filmu łzowego po mrugnięciu a chorobami oka związanymi z zaburzoną stabilnością cieczy łzowej. Przy realizacji projektu współpracuję z Robertem Iskanderem z Instytutu Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej Politechniki Wrocławskiej.

Więcej informacji:
Szczesna & Iskander, Optom Vis Sci. 87(7): 513-517, 2010
Szczesna & Kasprzak, Ophthalmol Phys Opt. 29(3): 211-218, 2009
"Badania w kierunku rozwoju nowoczesnych biokompatybilnych materiałów soczewek kontaktowych
oraz kropli nawilżających w świetle zmniejszenia ryzyka chorób cywilizacyjnych"

(Projekt częściowo realizowany w ramach programu POMOST, FNP, POiG I.1.2)

Coraz częściej spotykamy się z zespołem suchego oka wywołanym noszeniem soczewek kontaktowych. Najpopularniejszym sposobem zmniejszenia objawów zespołu suchego oka jest stosowanie kropli nawilżających – sztucznych łez. Wybór zarówno kropli nawilżających, jak i materiałów i rodzajów konstrukcji soczewek kontaktowych jest bardzo szeroki. Istnieje, zatem potrzeba opracowania metody oceny stabilności filmu łzowego in vivo pozwalającej rozróżnić materiały soczewek między sobą, by wskazać materiał najbardziej odpowiedni dla danego pacjenta pod względem biokompatybilności z jego indywidualnym filmem łzowym. Wykorzystując interferometrię, szybką wideokeratoskopię i Koherentną Tomografie Optyczną (OCT) zajmuję się opracowaniem odpornych estymatorów opisujących zachowanie się filmu łzowego na oku, na soczewce kontaktowej oraz po podaniu kropli nawilżających. Przy realizacji projektu współpracuję z Robertem Iskanderem z Instytutu Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej Politechniki Wrocławskiej oraz grupą prof. Michaela Collinsa z Queensland University of Technology, Australia.

Więcej informacji:
Szczesna et al., Invest Ophthalmol Vis Sci. 53: 525-531, 2012
Szczesna, Eye Cont Lens. 37: 342-347, 2011
Strona projektuDiagnostyka zespołu suchego oka za pomocą nieinwazyjnej oceny stabilności filmu łzowego na oku

(Projekt badawczy częściowo realizowany w ramach Endeavour Fellowship we współpracy
z Contact Lens and Visual Optics Laboratory, Queensland University of Technology, Australia)

Celem projektu jest rozwijanie trzech nieinwazyjnych technik pomiarowych szybkiej wideokeratoskopii (HSV), aberrometrii (DWS) oraz interferometrii z poprzecznym przesunięciem czoła fali (LSI) do pomiaru stabilności filmu łzowego na oku oraz sprawdzenie ich czułości w diagnozie zespołu suchego oka zarówno w warunkach wstrzymanego mrugania jak i przy naturalnym mruganiu. Wyniki uzyskane za pomocą tych technik zostały porównane z wynikami standardowego badania diagnostycznego przeprowadzonego w lampie szczelinowej. Na podstawie badania klinicznego wyróżniona została grupa osób z zespołem suchego oka i grupa osób z normalnym filmem łzowym. Interferometria i szybka videokeratoscopia wykazały dobrą czułość w diagnozie osób z suchym okiem zarówno w warunkach wstrzymanego mrugania (SBC), jak i w warunkach naturalnego mrugania (NBC) (patrz krzywa ROC (Receiver Operating Characteristics) – ocena jakości klasyfikatora).


Więcej informacji:
Szczesna et al., Invest Ophthalmol Vis Sci. 52(2): 751-756, 2011
Szczesna et al., J Biomed Opt. 15(3): 037005-1-9, 2010Analiza filmu łzowego na rogówkach po operacji refrakcyjnej, np. LASIK, RK

(projekt realizowany we współpracy z prof. Ulfem Stenevi, Sahlgrenska University Hospital, Szwecja)

W ostatnich dwóch dekadach operacje refrakcyjne rogówki stały się bardzo popularne. Wiadomo, niestety, iż mogą one powodować zespół suchego oka związany z morfologicznymi i fizjologicznymi zmianami na powierzchni oka i funkcji filmu łzowego. Do pomiaru regularności powierzchni filmu łzowego na oczach po operacji LASIK (laser in situ keratomileusis) i RK (radial keratotomy) użyto interferometr typu lateral shearing. Jasne linie o wysokiej intensywności obserwowane na tle prążków interferencyjnych są interpretowane, jako przełomy w filmie łzowym. Zastosowanie procedur przetwarzania obrazów wykazało powtarzalność kształtu jasnych linii, co sugeruje, że nieregularności na powierzchni filmu łzowego mogą być spowodowane lokalnymi nieregularnościami nabłonka rogówki powstałymi w wyniku operacji refrakcyjnej.


Więcej informacji:
Szczesna et al., J Biomed Opt. 14(6): 064029, 2009